Varmelagrende peis

Varmelagrende ildsteder gir både en behageligere og mer effektiv oppvarming. De skiller seg fra andre ildsteder ved å avgi varme over lang tid, også etter fyring. Varmer du opp boligen med et varmelagrende ildsted, sparer du både lommeboken og miljøet.

Se vår nye film som viser hvordan varmelagrende Salzburg fungerer.

Vanlige ildsteder avgir sterk varme under fyring med veldig begrenset avkjølingstid. Nordpeis Salzburg er derimot basert på et langt kanalsystem for å lagre optimalt med varme i kjernen som avgis over tid. Innen røyken når skorsteinen er temperaturen redusert til litt over 100 grader. Virkningsgraden til et velkonstruert, varmelagrende ildsted ligger derfor langt over virkningsgraden til et vanlig ildsted. Ved riktig fyring kan ildstedet avgi varme hele døgnet med få fyringssykluser.

Slik fungerer Nordpeis Salzburg:

Etter opptenning, som normalt varer i ca. 10-15 minutter, lukkes opptenningsspjeldet. Deretter legges det inn fem vedlegg à ca. 2 kg for å varme opp den varmelagrende PowerStoneTM kjernen. Salzburg absorberer varmen ved å sirkulere røyken rundt i innvendige kanaler (røde piler). Når ilden har slukket (etter 5-6 timer), lukkes skorsteinsspjeldet for å beholde varmen lengst mulig. I tillegg til varmelagring, har Salzburg L og C konveksjonsvarme. Det gir deg full kontroll over varmen i rommet. Du kan raskt varme opp et rom, eller velge å lukke konveksjonsvarmen helt for å få den fulle effekten av varmelagringen.