Støtte til rentbrennende ovner og peiser

Støtte til rentbrennende ovner og peiser

Rentbrennende ovner og peiser slipper ut 90% mindre partikler og gir 30% mer varme per kubbe. Derfor har myndighetene innført tiltak for å få fart på skiftet fra gammel til ny teknologi.

Et godt eksempel på tiltak er støtte ved bytte fra gammelt til nytt ildsted.

En rekke kommuner har etablert såkalte ENØK-fond, som gir økonomisk støtte til energieffektive tiltak i husholdninger. Et av ENØK-fondene, for eksempel i Oslo, gir tilskudd til utskifting av eldre ildsteder. I Oslo favoriserer tilskuddsordningen de som bor i sentrale områder hvor belastningen fra vedfyring på luftforurensning er størst. Beboere innenfor ring 3 får kr 3 000 per ildsted i tilskudd. Utenfor ring 3 ligger tilskuddet på kr 1 500 per ildsted. Ta kontakt med din kommune og undersøk om det finnes støtteordninger på ditt hjemsted.

Du må søke og få tilsagn før du bestiller nytt ildsted og tar ut det gamle.

46 prosent av all vedfyring i Norge i fjor skjedde i ovner med ny teknologi. Moderne ovner utnytter energien i veden langt bedre enn gamle, ved hjelp av flere teknikker. De sørger blant annet for at gasser og partikler som fra gamle ovner går rett ut gjennom pipa, faktisk også forbrennes.

Alle ovner som selges i Norge etter 1998 regnes som et rentbrennende ildsted.