Hva bør du tenke på når du kjøper peis eller ovn?

Hva bør du tenke på når du kjøper peis eller ovn?

Når du går til innkjøp av ny peis eller ovn krever det litt mer planlegging enn andre kjøp. Før du bestemmer deg for type ildsted bør du derfor tenke gjennom noen ting.

  1. Er det primært for oppvarming eller mest for stemningens skyld?
  2. Hvor skal det plasseres?
  3. Har du tilstrekkelig med brannmur?
  4. Hva slags pipe har du?
  5. Hvor stor belastning tåler gulvet ditt etc.

Det er også mange typer ildsted å velge i. 

  • Ønsker du en dekorativ peis eller en plasseringsvennlig ovn?
  • Klebersten?
  • Kakkel?
  • Støpejern?
  • En peis du kan male eller mørk, vokset betong?

Forvirret allerede? Fortvil ikke – vi skal guide deg gjennom steg for steg.

Varmeangivelse

Vurder først om du trenger ildstedet til oppvarming eller mest for hyggens skyld. Nye boliger er ofte så godt isolert at høy varmeeffekt kan være et problem, noe som vil gjøre at du ikke kommer til å bruke peisen din så mye. Med høy effekt vil det rett og slett bli for varmt. Du kan også få sot og skader i pipa om du må fyre med liten trekk for å begrense varmen. Har du en godt isolert bolig bør du derfor velge ildsted med lav varmeeffekt. Du bør også sørge for at ildstedet har mulighet for tilførsel av ekstra friskluft. De fleste nye ovner og peiser har dette i dag.

Normalt har en godt isolert bolig et varmebehov på cirka 60-70 W per kvadratmeter. For å vite hvilke nominell effekt det nye ildstedet bør ha, regner du på denne måten:

Oppvarmingsareal x varmebehov / 1000 = anbefalt nominell effekt.  Har du et rom på 90 kvm i en godt isolert bolig blir regnestykket slik:

90 x 70 / 1000 = 6,3

Ildstedet bør altså ha en nominell varmeeffekt rundt 6,3 kW, men husk at dette er en cirka beregning. Både vedtype, pipetrekk og fyringsmetode etc virker inn på hvilke varmeeffekt du sitter igjen med.

Har du et litt eldre hus hvor isolasjonen ikke er like god må du beregen et høyere varmebehov per kvm. Til gjengjeld vil du ha mindre behov for friskluftstilførsel. Har du bodd i huset ditt gjennom en vinter vet du omtrent hvor varmebehovet ditt ligger.

Hvor skal ildstedet plasseres?

Hus

Du må velge ildstedet ut ifra om det skal plasseres i et hjørne, på en rett vegg eller om det skal stå fritt i rommet. En peis er et dekorativt møbel og kommer i mange størrelser og former. I tillegg holder den bedre på varmen. Det finnes også en del peisomramminger som tar veldig liten plass. En elementpeis er lett og montere, og stables opp nesten som litt stor lego. På ovnsmarkedet har det også skjedd mye innenfor design de siste årene. En ovn er i tillegg veldig plasseringsvennlig og ofte rimligere enn en peis. På markedet finnes både runde og firkantede i elegant design med store vindusflater.

Pipe og brannmur

Stålpipe fra Nordpeis

Det neste du bør gjøre er å undersøke pipen din og måle hvor stor brannmur du har. Pipens innvendige mål og høyde er med på å bestemme trekk og forbrenningsevne. Det kan være lurt å ta mål både av pipe og brannmur så du kan høre med faghandleren der du ønsker å kjøpe ildsted. Mangler du pipe kan installering av en stålpipe kanskje være rimligere og enklere enn du først fryktet.

Gulvet

Du må også undersøke hvor mye ekstra vekt gulvet ditt tåler. De fleste ovner og elementpeiser er nå så lette at de kan plasseres rett på et normalt gulv. Ønsker du en tyngre løsning eller er i tvil om gulvet tåler belastingen, bør du få det undersøk av en fagmann. En del varmeforhandlere gjør også denne befaringen for deg.

Er det søknadspliktig?

Dagens lovgivning gir deg mulighet til å montere selv, men ildstedet skal kontrolleres av en sertifisert forhandler, kvalifisert kontrollør eller kommunal kontrollmyndighet. Videre kreves det at nye ildsteder eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget meldes til brann- og feiervesenet i kommunen. Det er også noen kommuner som krever at du har fagmann til å installere ovnen for deg, selv om det ikke er noe lovmessig krav om dette. Det kan derfor være lurt å høre med kommunen din før du setter i gang. En del varmeforhandlere har også egen montører som gjør jobben enkelt for deg.

Miljøhensyn

Alle ovner og peiser som selges i Norge i dag skal være rentbrennende. Rentbrennende ildsteder har systemer som sørger for at så godt som alt det brennbare i veden brenner opp, også ved langsom fyring. Dette gir 30-50% mer varme enn i en ikke rentbrennende ovn, noe du vil kunne merke ved redusert vedforbruk. En ny ovn slipper også ut 5-6 ganger mindre svevestøv enn en ovn som ikke er rentbrennende.  Samtidig vil du redusere behovet for feiing pga mindre sot i pipen. I dag går vedfyring for å være en miljøvennlig og fornybar måte å varme opp boligen på. Det er derfor mange gode grunner til å installere nytt ildsted.