Enova øker støtten ut 2018

Enova øker støtten ut 2018

Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe. Støttebeløpet til fjerning av oljefyr/oljekamin og tank halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.  

I 2020 må du slutte å fyre med olje. Er du klar?

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

Mange vil kanskje oppleve dette som en ulempe, men det kan også være en mulighet til reduserte energiutgifter. Det finnes mange gode alternativer, og vi gir deg oversikt over alt du trenger å vite – som hvordan du går frem og hvor mye du kan få tilbake ved å velge ulike løsninger.

Enova øker støtten ut 2018

Vi ønsker å bidra til at du kommer raskt i gang og kutter klimagasser allerede nå. Derfor øker vi støtten og kan gi deg inntil 50 000,- i støtte ut 2018 hvis du bytter ut oljefyren med en varmeløsning som vi støtter. Har du oljekamin, får du 6 000,- hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe. 

Støttebeløpet til fjerning av oljefyr/oljekamin og tank halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.  

Spar tusenvis av kroner

I 2016 ga Enova til sammen 29 millioner kroner i pengestøtte til boligeiere som har byttet ut oljefyren eller oljekaminen og tilhørende tank med en ny varmeløsning.  Resultatet er at 1188 husstander har redusert energiutgiftene og klimagassutslippene sine.

Hvordan velge alternativ oppvarming

Hvis du går over til en varmeløsning som vi støtter, får du penger tilbake samtidig som du gjør en innsats for klimaet. Du kan samtidig få en mer moderne og attraktiv bolig med økt komfort. Mange vurderer kanskje å gå over fra fossil olje til elektrisitet. Et slikt skifte støttes ikke av Enova. Vi har behov for å bruke elektrisitet på områder der hvor det ikke finnes andre klimavennlige løsninger. Dette gjelder blant annet transportsektoren. I tillegg kan vi få effektutfordringer når mange bruker mye strøm samtidig. På samme måte som det danner seg kø som gjør at biltrafikken stopper opp i rushtiden, kan belastningen på strømnettet i slike tilfeller bli så stor at vi får strømbrudd. Hvis vi får ned strømforbruket til oppvarming av boliger har vi enda større kapasitet til å bruke dette på andre tiltak som skåner klimaet samtidig som vi sørger for at alle får tilgang til strøm når behovet er der. Derfor gir Enova støtte til andre varmekilder i boliger.

Når du fjerner oljetanken kvitter du deg i tillegg med en potensiell miljøfare. Risikoen for oljelekkasje er nemlig betydelig med en oljetank nedgravd i hagen. Selv om tanken ikke har vært i bruk på mange år, er det ofte oljerester igjen. Det er viktig å huske på at du som huseier er ansvarlig for skader i forbindelse med en oljelekkasje dersom tanken begynner å lekke. I starten av 2017 var det fremdeles tusenvis av nedgravde oljetanker i Norge. Regelverket for fjerning av tank kan variere i ulike kommer. Vi anbefaler deg derfor å sjekke reglene for håndtering av oljetanken i din kommune. 

Kilde: Enova Pressemelding / enova.no

Ønsker du å vite mer om støtteordningene til Enova kan du lese mer her.