Ønsker du varme når du våkner?

Ønsker du varme når du våkner?

Salzburg er en varmelagrende peis basert på et langt kanalsystem hvor varmen absorberes og lagres for optimal varmeøkonomi.

Peisen avgir moderat varme over en lang periode, i motsetning til sterk varme under fyring og en forholdsvis kort avkjølingsperiode, noe som er tilfelle for tradisjonelle peiser og ovner. Nordpeis Salzburg leveres komplett og er konstruert for å holde en jevn temperatur etter en oppvarmingsperiode på ca. 5 vedilegg. Ved riktig fyring avgir ildstedet varme i opptil 20 timer etter avsluttet fyring. Salzburg har innluft på baksiden og skal plasseres minimum 5 cm fra brannmur. Modellen kan også leveres med et tilleggselement for å få en høyere variant.

  • mulighet for friskluftstilførsel
  • effekt (kW): 2,4 nominell
  • varmelagringskapasitet 100% etter 4,9 timer, 50% etter 14,1 timer, 25 % etter 21,7 timer

Etter en opptenning som normalt varer ca. 10-15 minutter, lukkes opptenningsspjeldet. Deretter legges det inn 5 vedilegg a ca. 2 kg for å varme opp den varmelagrende PowerStone kjernen. Salzburg absorberer varmen ved å sirkulere røyken rundt i innvendige kanaler (røde piler). Når ilden har slukket (etter 3 – 4 timer), lukkes røykspjeldet for å beholde varmen lengst mulig. Ved riktig fyring kan ildstedet avgi varme hele døgnet med få fyringssykluser.

Les mer om Nordpeis Salzburg serien.