Ny rapport laget for Miljødirektoratet

Ny rapport laget for Miljødirektoratet

Renere vedfyring kutter helsekostnader.

Raskere utskiftning av gamle vedovner, bedre vedlikehold og flere andre tiltak kan gi en klimagevinst og samtidig redusere helsekostnadene fra vedfyring med flere milliarder kroner i året. Det anslår en rapport Norsk Energi og SINTEF har laget for Miljødirektoratet.

Tiltak for renere vedfyring kan ha stor helseeffekt. 

Renere vedfyring kutter helsekostnader

Raskere utskiftning av gamle vedovner, bedre vedlikehold og flere andre tiltak kan gi en klimagevinst og samtidig redusere helsekostnadene fra vedfyring med flere milliarder kroner i året. Det anslår en rapport Norsk Energi og SINTEF har laget for Miljødirektoratet.

20.03.2017

I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med kortlevde klimadrivere, det vil si utslipp som i en begrenset periode bidrar til oppvarming eller avkjøling av atmosfæren og bidrar til luftforurensning, har vi fått utredet tiltak for renere vedfyring.

Har vurdert seks tiltak

Rapporten tar for seg seks ulike vedfyringstiltak og hvordan disse kan redusere utslippene av kortlevde klimadrivere fram mot 2050:

  1. Forsert utskiftning av eldre ovner (solgt før 1998) til nyere ovner.
  2. Forsert utskifting fra eldre ovner til nyere og beste vedovner og pelletsovner.
  3. Bedret fyringsteknikk for dem som har nyere vedovner.
  4. Ettersyn og vedlikehold av nyere vedovner.
  5. Elektrostatisk partikkelrensing av nyere vedovner.
  6. Bedret regulering av trekk med røykgassvifte for nyere vedovner.

Større helsegevinst i de store byene

Beregningene over gjelder tettsteder med opptil 100 000 innbyggere. Dersom tiltakene utelukkende blir gjennomført på steder med mer enn 100 000 innbyggere (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen og Fredrikstad) så er anslått helsegevinst per kilo reduserte partikkelutslipp estimert til å være over syv ganger høyere.

Kommuner har flere virkemidler

Rapporten beskriver noen eksisterende virkemidler for å få redusert utslippene fra vedfyring. Støtteordninger for å bytte ut gamle ovner finnes i enkelte kommuner og disse kan ifølge rapporten utvides og styrkes. I tillegg kan det gis støtte for å iverksette tiltak som bedre vedlikehold, elektrostatisk partikkelrensing og bedret trekkregulering.

Kommunen kan regulere utslipp fra vedfyring hvis det er fare for brudd på forurensningsforskriftens minstekrav til svevestøv. Rapporten peker på at forbud mot bruk av eldre ovner kan vurderes enten på permanent basis eller i perioder og/eller områder med høye svevestøvnivåer.

Les hele artikkelen fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet her.

Rapport: Tiltaksutredning vedrørende utslipp av klimadrivere fra vedfyring