Pressemelding fra Norsk Varme

Når strømmen går er det bare vedovnen som varmer

Uværet Bodil har avtatt noe i løpet av natten, men fortsatt er mange strømløse – og energiselskapene melder om minst 30.000 opplevde strømbrudd bare på Sør- og Vestlandet. Dette skjer samtidig som det er krefter som arbeider for å fjerne kravet til skorstein i nye bygg. – Dette er direkte uansvarlig, sier styreleder Merethe S. Halvorsrød i bransjeorganisasjonen Norsk Varme.

Det er fortsatt flere tusen familier uten tilgang på strøm rundt kysten. Norsk Varme mener det er tankevekkende at man til tross for denne erfaringen for alvor diskuterer å la nye boliger kunne bli bygget uten skorstein, og mulighet til vedfyring.

- Blir det opp til den enkelte utbygger å skulle legge inn skorstein, er det klart at mange entreprenører vil velge billigste løsning – og la være. Det betyr i så fall at den norske boligmassen over tid blir mindre robust til å takle strømbrudd.

Hjelper ikke med passivhus

Norske hjem blir mer og mer energieffektive, og passivhusstandarden vil kreve vesentlig mindre tilført energi for å holde varmen. Men dette er teknisk avanserte hus, som trenger strøm til omfattende ventilasjonsanlegg. For å få frisk luft må man lufte – og følgelig vil temperaturen synke. Alle boliger vil derfor trenge en form for alternativ oppvarming. Varmepumper, fjernvarme, panelovner osv vil ikke virke, dersom strømmen går. Norsk Varme mener derfor at det må være et krav at alle boliger i Norge har skorstein, slik at man kan bruke vedfyring.

Flere, ikke færre strømbrudd

Selv om Norge over tid bygger et mer og mer robust strømnett, viser erfaringene at man aldri kan være godt nok forberedt – og at det er mer sannsynlig med mer dårlig vær, enn mindre. NVE la i november fram en evalueringsrapport etter Dagmaruværet for to år siden. Det ble avdekket fundamentale mangler hos flere nettselskaper.

- Vi lever i en tid der det meste automatiseres og hverdagen blir enklere. Men dette fører i praksis til at vi blir vel så sårbare, sier Halvorsrød.. – Det er ingen grunn til å tro at ikke strømmen vil gå i Norge igjen. Da er det bare en vedovn som vil holde norske familier varme, sier Halvorsrød.

Kilde: NorskVarme