Pressemelding fra Norsk Varme

Fjernvarmeproblemer i Oslo: Fremtidens hus må ha beredskapsvarme

Fjernvarmeproblemene i Oslo de siste dagene viser at folk trenger alternative varmekilder, advarer Norsk Varme. Nye byggeforskrifter må ivareta behovet for beredskap ved langvarig fjernvarme- eller strømstans. 

-Når Hafslund tilbyr å subsidiere panelovner til folk som ikke lenger får levert fjernvarme viser det hvor sårbare oppvarmingsløsningene er i mange boliger. Det sier leder i Norsk Varme Merethe S Halvorsrød. Hun advarer mot en utvikling der folk sitter med hus uten mulighet til å produsere varme selv i et ildsted.

I en undersøkelse Norsk Statistikk har utført for Norsk Varme svarer nesten halvparten at det må være et absolutt krav til pipe og ildsted. Like mange mener det bør installeres pipe og ildsted, selv om det ikke er nødvendig med et absolutt krav. Kun fire prosent av de spurte mener det ikke er nødvendig med pipe og ildsted i moderne boliger.

-Vi er opptatt av at folk som bygger moderne og tette boliger ikke skal havne i en situasjon der de angrer på oppvarmingsteknologien de har valgt. Å ettermontere pipe og ildsted er svært vanskelig, blant annet fordi det er strenge krav til tetthet, sier Halvorsrød.

-Når det gjelder vedfyring har myndighetene og befolkningen lenge vært i utakt. At det er så massiv oppslutning om pipe og ildsted gjør at vi oppfordrer både miljø- og energimyndigheter til å lytte til befolkningen når de nå jobber med krav og standarder i moderne boliger, sier Halvorsrød.