Montering av peis

Montering av peis

Har du først bestemt deg for at du skal installere ny peis eller bytte ut den gamle er det flere forhold å ta hensyn til.

Et par av de mer viktige tingene å tenke på er hvordan det nye ildstedet skal monteres for å overholde kravene til brannsikkerhet og hvordan ildstedet bør stå for å fungere optimalt.

Nedenfor har vi listet noen viktige punkter når det kommer til montering av peis.

Gode forberedelser 

For å enklest mulig kunne montere peis er det viktig å ha gjort gode forberedelser. Har du for eksempel sjekket at gulvet tåler totalvekten av den nye peisen? Dersom området under peisen ikke er understøttet av f.eks lettvegger bør det vurderes å forsterke gulvet.

Er gulvet der peisen skal stå rett? En skjevhet i gulvet kan virke bagatellmessig, men forplanter seg ofte opp igjennom ildstedet og gjør det vanskelig å montere.

Har du tilstrekkelig brannmur og pipe for å kunne montere den peisen du ønsker deg? Ulike ildsteder kommer med ulike krav til brannmur etter hvor mye varme de avgir. Det er derfor viktig å sjekke at ildstedet du velger deg kan monteres på en måte som overholder kravene til brannsikkerhet. En god pipe med riktig trekk er en forutsetning for et godt fungerende ildsted.

Er du usikker på hvordan du skal finne ut av alt dette kan ofte faghandler eller annet kvalifisert personell kunne hjelpe deg med å besvare de spørsmålene du måtte ha.

Hva er tørrstabling

Montering 1

Har du først fått peisen i hus anbefales det å stable den opp der den skal stå uten å lime noen av elementene. Dette kalles å tørrstable. Tørrstabling gjør det enklere å finne riktig høyde og posisjon for hullet til røykrøret. Ved å tørrstable vil du også få en oversikt over alle elementene som følger med, om de er hele og fine, og i hvilken rekkefølge de skal monteres.

Montere elementpeis, steg for steg 

Skal peisen stå direkte på brennbart gulv skal det legges en stålplate med minimum 0,7mm tykkelse som dekker hele området inne i omrammingen under peisinnsatsen. Alle typer gulvbelegg skal fjernes under stålplaten. Enkelte peiser er utstyrt med tilpasset stålplate som bestilles sammen med peisen. Skal peisen monteres på flytende tregulv bør peisen felles ned for å unngå at gulvet låses og sprekker.

montering 2

Følg bruksanvisningen nøye, trinn for trinn. Sjekk at det første elementet som monteres er i vater. Det kan også lønne seg å sjekke om delene er i vater underveis i monteringen. De ulike elementene limes sammen ved hjelp av akryl, Nord Silikon eller sementbasert flislim. Sørg for å bruke rikelig med lim under montering og at flatene som skal limes er rene og frie for støv.

Ujevnheter i overgangen til gulv kan sparkles med flislim. Avslutningsvis kan alle skjøter fylles med overmalbar spesialsilikon som tåler varme. Sørg for at det fuges mellom peis og brannmur. Ta av overflødig fugemasse. Bruk fingeren eller et egnet redskap for å få en markert fordypning. Glatt forsiktig over fugene med en våt svamp slik at de blir jevne.

Maling kan utføres så snart limskjøtene er tørre. Bruk kun vannbasert, pustende maling for murverk. Når malingen er tørket kan du montere topprist og eventuelle siderister. Det siste som gjenstår da er å legge gulvplaten foran peisen.